WPP niet recessievast

Topman Martin Sorrell van reclamebureau WPP is de juiste man op de juiste plek. Op financiële markten die eruit zien als veldhospitalen voor de slachtoffers van de miscommunicatie, lijkt hij al in een vroeg stadium begrepen te hebben dat het zijn taak is de verwachtingen nog verder te temperen. Ondanks het feit dat de omzetdaling van WPP vergezeld is gegaan van een koersval van 40 procent in 2002, hebben de aandelen zich nog redelijk staande weten te houden in vergelijking met WPP's minder sombere branchegenoten. Interpublic is sinds januari bijvoorbeeld met meer dan de helft gekelderd.

Toch doet dit alles niets af aan de ernst van de inzinking waarmee WPP wordt geconfronteerd. Ondanks al het goede nieuws over nieuwe opdrachten, vertaalt slechts een kwart van die opdrachten zich in inkomsten voor WPP zelf. De bezuinigingsmaatregelen – een inkrimping van het personeelsbestand met 9 procent in de afgelopen twaalf maanden – kunnen niet voorkomen dat de marges kleiner worden. En de daaruit voortvloeiende daling van de winst leidt tot een snelle vermindering van de kasstroom.

Dat verklaart waarom de nettoschuld van WPP sinds begin dit jaar met bijna 50 procent is gestegen. Voorlopig blijft het concern geld uitgeven.

Acquisities uit het recente verleden nopen tot een aanzienlijke reeks betalingen. Tegelijkertijd blijft WPP overnames doen, waar het in de eerste jaarhelft 200 miljoen pond aan besteedde. Verder wil het bedrijf dit jaar een programma afronden voor het terugkopen van aandelen ter waarde van 150 tot 200 miljoen pond.

Dat laatste vooruitzicht zou de aandeelhouders van WPP enigszins moeten opbeuren. Maar de voortdurende uitgaven van het concern leiden langzamerhand tot steeds hogere rentelasten, die dit jaar waarschijnlijk het niveau van 100 miljoen pond zullen bereiken. Er is nog geen reden tot zorg. Niettemin is er een vreemde tegenstelling tussen de openbare uitspraken van Sorrell en de manier waarop hij het concern bestuurt. Als hij werkelijk bang is voor een grote recessie, kan hij er beter voor zorgen dat de balans van WPP straks de gevolgen daarvan kan opvangen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Paul Raynes