Richtlijn voorkennis aanvaard

Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met een EU-richtlijn tegen misbruik van voorkennis en marktmanipulatie. Maar tegen de zin van de Europese uitgevers komt er geen uitzonderingspositie voor financieel journalisten.

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) toonde zich gisteren optimistisch dat de vijftien EU-lidstaten, die al eerder instemden, geen wijzigingen meer zullen aanbrengen. ,,Schandalen als met Enron maken de noodzaak van strenge regels duidelijk'', aldus Bolkestein in een verklaring. De richtlijn is onderdeel van Bolkesteins `Financiële Actieplan' om de EU uiterlijk 2005 tot een geïntegreerde financiële markt te maken.

De richtlijn verplicht marktpartijen tot grotere transparantie en meer informatieverstrekking, zodat belangenverstrengeling wordt voorkomen. Personen die beleggingsadviezen geven, moeten hun eigen financiële belangen onthullen. De EU-richtlijn strekt zich uit tot alle financiële instrumenten en ook ongereguleerde markten. Elke lidstaat moet een toezichthouder aanwijzen. Nationale toezichthouders moeten nauwer samenwerken en beter informatie uitwisselen. Nu zijn er nog veel verschillen tussen lidstaten bij de aanpak van marktmisbruik.

Volgens de EU-richtlijn maken journalisten zich schuldig aan marktmanipulatie als zij informatie verstrekken waarvan zij weten of behoren te weten dat zij onjuist is en daaruit ook persoonlijk voordeel halen. Volgens Bolkestein worden journalisten hierdoor in hun werk niet gehandicapt. Door een amendement van het Europarlement blijft er ruimte voor zelfregulering door de media. De Europese uitgeversvereniging EPC vreest dat financiële toezichthouders nu gaan bepalen hoe journalisten hun werk moeten doen. Zij wil haar lobby nu bij de lidstaten voortzetten.