Plannen voor cultuurpaleis op de Zuidas

Vijf culturele instellingen in Amsterdam streven samen naar een `Paleis voor de Nieuwe Media' op de Zuidas. De nieuwe instelling moet zich bezighouden met de rol van nieuwe media in beeldende kunst en podiumkunsten.

De betrokken instellingen zijn Paradiso, De Balie, Waag Society/Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, Montevideo en Steim, allemaal gevestigd in het centrum van Amsterdam. Hun programmering biedt respectievelijk popmuziek, cultuur en politiek, nieuwe media, videokunst en elektronische muziek. De vijf instellingen hebben zich verenigd onder de naam Virtual Institute for Research on Mediaculture Amsterdam, afgekort tot de VIRMa. Hun plan moet een bijdrage leveren aan Amsterdam als `bakermat van de nieuwe media in Nederland'.

De missie van de VIRMa is als volgt geformuleerd: ,,Het actief verkennen en voor een breed publiek toegankelijk maken van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe media op het terrein van de hedendaagse beeldende kunst en de podiumkunsten met expliciete aandacht voor nieuwe vormen van publieksparticipatie''.

De initiatiefnemers streven naar vestiging op de Zuidas, het nieuwe stadscentrum van Amsterdam dat de komende dertig jaar moet verrijzen aan weerszijden van de A10. De nieuwe instelling richt zich in eerste instantie op de bewoners, bezoekers en werkenden in het nieuwe stadsdeel. Daarnaast mikt men dankzij de Noord-Zuidlijn op publiek uit de rest van Amsterdam, en dankzij de HSL op nationaal en internationaal publiek.

De kosten worden geraamd op €12,5 miljoen voor de minimale variant tot €27 miljoen voor de maximale variant. Dankzij eigen inkomsten uit horeca en winkel en verhuur van studioruimtes is er een subsidie nodig van €2,5 miljoen (minimaal) of €4,6 miljoen (maximaal). Besprekingen met projectontwikkelaar ING Vastgoed over de financiering zijn volgens Paradiso-directeur Pierre Ballings voorlopig stillgelegd vanwege de onduidelijkheid over een eventuele verhuizing van het Stedelijk Museum naar de Zuidas. Cultuurwethouder H. Belliott is van het plan op de hoogte, aldus Ballings.

Het is niet de bedoeling dat de vijf instellingen hun huidige huisvesting inruilen voor het nieuwe gebouw. Ballings: ,,Daar is nooit over gesproken. We zijn op zoek naar een extra gebouw met nieuwe mogelijkheden.'' Hij laat zich niet afschrikken door de mislukking van het vergelijkbare Las Palmas in Rotterdam. Ballings: ,,Daar ging men uit van het gebouw en werd de fusie erbij bedacht. Wij beginnen met de inhoud.''

Zuidas: Zie CS, pagina 19

    • Mark Duursma