Pas verschenen: Non Fictie

Manon van der Heijden en Paul van Laar (red.): Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800). Bert Bakker, 269 blz. €22,50

Gevarieerde bundel over het economisch belang van de VOC voor de stad, over de directeuren, de gezagvoerders der schepen, de predikanten en de vrouwen die in de stad achterbleven. Ook bevat het boek twee bijdragen over de geschiedschrijving van de VOC, de vorderingen van het onderzoek en de hiaten daarin.