Pas verschenen

Gabriele d'Annunzio: Ik schrijf een liefdeslied voor jou alleen De mooiste liefdesgedichten. Vert. Ike Cialona, Bert Bakker, 70 blz. €10,–

Tweetalige bloemlezing met poëzie die de Italiaanse dichter Gabriele d'Annunzio (1863-1938) schreef tussen 1882 en 1894. `Een zo onverbloemde sensualiteit en uitbundigheid die de gedichten van D'Annunzio kenmerkt, treft ons in eerste instantie als oppervlakkig', schreef Jean Pierre Rawie. `Dat die poëzie op den duur toch overtuigt, is te danken aan D'Annunzio's verbluffende meesterschap over de taal: hij ziet kans door een veelheid aan beelden en bedwelmende klanken de indruk te wekken dat er meer staat dan er staat' (Boeken, 31.01.97).