Ontslagen bij asielopvang

Door het strengere asielbeleid in Nederland verdwijnen er bij de Noordelijke Opvang Minderjarige Asielzoekers (NOMAS) negentig voltijdbanen. In totaal moeten er bij de NOMAS 140 van de 240 arbeidskrachten weg. Volgens de directie zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk.