`Nederlanderschap pas na tien jaar'

Demissionair minister Nawijn van Integratie en Vreemdelingenzaken wil dat buitenlanders pas na tien jaar voor naturalisatie in aanmerking komen. Buitenlanders komen nu na vijf jaar in aanmerking voor het Nederlanderschap. Ook pleit Nawijn voor heropvoedingskampen op de Antillen en wil hij dat er einde komt aan de dubbele nationaliteit. ,,Een vreemdeling moet maar gewoon kiezen.''

Dit zegt Nawijn deze week in een interview met het tijdschrift Binnenlands Bestuur. Volgens de demissionair minister moeten buitenlanders eerst integreren voor ze het Nederlanderschap verkrijgen. ,,Men zei steeds: maak iemand Nederlander, dan integreert hij vanzelf. Ik draai het om. Ze moeten volledig geïntegreerd zijn en komen dan in aanmerking voor naturalisatie.''

Ook wil hij het beleid ten opzichte van de Antillen ter discussie stellen. De overzeese gebieden hebben in zijn ogen hun kans verspeeld om zelf de problemen op te lossen. Ingrijpende maatregelen onontkoombaar vindt Nawijn.

Nawijn: ,,Het wordt hoognodig tijd dat we als Koninkrijk de hele rechtshandhaving van de Antillen en Aruba overnemen. We voorzien al in rechters en gevangenissen, de enige steun die we nog niet voor onze rekening nemen, is de politie.''

Hervoedingskampen op de Antillen zijn volgens hem nodig om de problemen met Antilliaanse jongeren aan te pakken. Volgens hem bestaat er onder justitiecollega's steun voor dit plan.

Nawijn: ,,We kunnen niet doorgaan met de softe lijn ten opzichte van de Antillen. Het gevaar dreigt dat we de greep kwijtraken op wat er daar gebeurt.''

Nawijn zegt dat collega's van de Antillen en Aruba hem hebben laten weten dat ze het migratieprobleem zelf niet meer aan kunnen. ,,Aan de vrijblijvendheid rond integratie en vreemdelingenbeleid moet een einde komen.''

Nawijn wil de integratie ook toetsen: ,,We kennen al de inburgeringstoets. We moeten er naar toe dat er ook een integratietoets komt.''