MKB: Geen extra heffing voor leden

Brancheorganisatie MKB-Nederland wil dat haar leden die al contributie betalen geen heffing meer hoeven af te dragen aan de Kamers van Koophandel. Op die manier wil MKB een eind maken aan het zogenoemde freerider-gedrag van niet-leden en de eigen financiële positie verbeteren.

Dat heeft voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland gisteren bevestigd. Nederland telt ongeveer 500.000 ondernemingen die tot het midden- en kleinbedrijf behoren. Daarvan zijn er 165.000 lid van de vereniging MKB. Zij betalen gemiddeld 75 euro contributie per jaar.

De Boer heeft er genoeg van dat de niet-leden meeprofiteren van de inspanningen die MKB Nederland verricht. Als voorbeeld noemde De Boer de onderhandelingen die hij heeft gevoerd om de individuele WAO-boete voor werkgevers met minder dan 25 werknemers van tafel te krijgen. Ook ondernemers die geen lid zijn van MKB profiteren daarvan mee.

De Boer pleit derhalve voor een gemengd systeem van contributies en heffingen, waarbij MKB en Kamer van Koophandel ,,samenwerken in plaats van elkaar in de wielen rijden, zoals nu vaak gebeurt''. De Boer hoopt zo het lidmaatschap van zijn verenging laagdrempeliger te maken voor ondernemers.

De Boer hekelde in dat kader tevens de rol van de Kamers van Koophandel. Die geven vaak tegenstrijdige adviezen aan ondernemers. Nu de Kamers van Koophandel ook aan belangenbehartiging willen gaan doen komt dat wel erg dicht in de buurt van de kerntaken van de branchevereniging, aldus De Boer.

De Boer vindt dat de KvK's meer ,,aan de lijn moeten lopen'' van het MKB. Hij pleit voor een grotere rol van het bedrijfsleven in de benoeming van leden van KvK`s. Nu benoemt het MKB eenderde van de bestuurders, werkgeversvereniging VNO-NCW ook eenderde en de vakbond FNV het resterende derde deel. De KvK's worden echter volledig gefinancierd door ondernemers. ,,Wat moeten die vakbonden daar nou, die moeten eruit'', aldus De Boer.