Hermitage

Wat wil je later worden?

Een heremiet.

Wat is dat?

Dat is een kluizenaar.

En wat is een kluizenaar?

Iemand die in een kluis woont.

Op het station?

Nee, in de woestijn.

Waar is de woestijn?

Heel ver weg.

Ver weg van wat?

Van de rest van de wereld.

Ook van mij?

Ja, vooral van jou.

Waarom van mij?

Omdat ik je liefheb.

Is dat dan verkeerd?

Het leidt me af.

Af waarvan?

Van rustig kunnen nadenken.

Nadenken waarover?

Over jou natuurlijk.

    • Rudy Kousbroek