Geweld Venlo 3

We gaan weer eens een stille tocht houden na de zoveelste zinloze moord. Een zinloze reactie op een zinloze daad. De discussie over waarden en normen moet zich niet richten op het normbesef van het soort randfiguren als de daders, maar de mentaliteit van de mensen die uit angst voor hun eigen hachje een openbare terechtstelling gedogen. Een dergelijke afwachtende en passieve houding is precies de reden waarom onze `mores' niet vanzelf door nieuwkomers worden overgenomen. We zullen het ze moeten leren. Fortuyn is meer levend dan ooit, maar voor waarden en normen is geen LPF nodig, dat kunnen en moeten we zelf regelen op straat.

    • Steven Hofman