Geweld Venlo 1

In het redactioneel commentaar ( NRC Handelsblad, 24 oktober) naar aanleiding van het drama in Venlo lees ik de onovertroffen zin(nen):

,,Zelfredzaamheid is niet een vorm van ouderwetse bemoeizucht. Het gaat om betrokkenheid die de ruimte laat waarvan de moderne mens terecht uitgaat, en die daardoor juist de grenzen kan markeren.''

Wat is dit voor geitenwollen taalgebruik. Is hier Lubbers aan het woord? Balkenende wellicht? Of een scherpe journalist die de dingen bij de naam noemt? Het zullen dit soort gedachten zijn die de lijdzaam toekijkende omstanders naar hun mobiele telefoon deden grijpen om 112 te bellen in plaats van de onverlaten van René Steegmans weg te sleuren. ,,Betrokkenheid, maar niet te veel. De ruimte zoeken met de mobiele telefoon van de moderne mens. Markeer je grenzen, anders riskeer je zelf klappen.''

De omstanders zijn medeplichtig te achten aan doodslag hoewel geen officier van justitie het zal aandurven het in een proefproces aan de orde te stellen. Of toch? Nog in de laatste aflevering van De Nederlandse Jurisprudentie (NJ 2002, 516) is een arrest van de Hoge Raad opgenomen, dat is gewijd aan ,,passieve medeplichtigheid''.

Niet de leugen regeert, Majesteit, maar de lafheid.

    • Th.A. Ariëns. Gorssel