EU beboet Spanje voor vlasfraude

De fraude met vlasteelt heeft de Spaanse vice-voorzitter van de Europese Commissie, Loyala de Palacio, in opspraak gebracht. De Europese Commissie heeft Spanje een boete opgelegd van 99 miljoen euro wegens het frauduleus innen van landbouwsubsidies voor het verbouwen van vlas eind jaren negentig, toen De Palacio minister van Landbouw in Spanje was.

De vlasfraude blijft de conservatieve politica Loyola de Palacio achtervolgen. De kwestie leidde twee jaar geleden tot het ontslag van enkele hoge ambtenaren op het ministerie van Landbouw, nadat was gebleken dat zij via haastig opgerichte familiebedrijfjes de Europese subsidies in hun eigen zak hadden gestoken. Tegen de ambtenaren, die waren benoemd door De Palacio, loopt een strafrechtelijk onderzoek.

De kwestie rond de vlasfraude kwam twee jaar geleden aan het licht toen in Spanje plotseling de ene na de andere opslagplaats van vlasvezels tot de grond toe afbrandde. De magazijnen puilden uit van de vlasvezels die de afgelopen jaren waren geproduceerd met hulp van de Europese subsidies, maar waar geen markt voor was.