Defensie schrapt helikopters en 150 arbeidsplaatsen

Het ministerie van Defensie zal in het kader van omvangrijke bezuinigingen naar verwachting een helikopter-squadron op de luchtmachtbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant afstoten. Het gaat in totaal om 27 Bölkow-helikopters en 150 arbeidsplaatsen.

Een Defensie-voorlichter bevestigde vanmorgen dat serieus wordt overwogen het squadron te schrappen. Ook op de luchtmachtbases Twenthe en Volkel zullen waarschijnlijk banen verdwijnen.

De voorgenomen besnoeiingen vloeien voort uit de forse bezuinigingen op Defensie in het zogeheten strategisch akkoord, dat de coalitiepartijen CDA, VVD en LPF afgelopen zomer sloten. In totaal moet Defensie de komende vier jaar op zijn begroting besparingen zien te vinden voor een bedrag van 816 miljoen euro.

Een van de vele bezuinigingsplannen behelst ook de uitbesteding van de taken van de Defensie Telematica Organisatie, die de informatie- en communicatietechnologie voor de krijgsmacht beheert en verzorgt. Deze organisatie heeft 1.800 mensen in vaste dienst, terwijl er nog enkele honderden tijdelijke medewerkers zijn.

De werknemers bij deze afdeling verzetten zich hevig tegen de mogelijke uitbesteding van hun werk aan bedrijven buiten Defensie. Volgens hen zou hierdoor ook de veiligheid gevaar lopen. Ze hebben inmiddels een onderhoud gehad met secretaris-generaal D.J. Barth op het departement. Gisteren nam de medezeggenschapscommissie van de Defensie Telematica Organisatie de ongebruikelijke stap om via een advertentie in NRC Handelsblad, in de vorm van een uitvoerige open brief, de zorgen toe te lichten.

De werknemers van de afdeling hekelen onder meer de voorgenomen verkoop van het NAFIN-glasvezelnetwerk. Van dit netwerk maken behalve Defensie zelf ook andere departementen gebruik, zoals Binnenlandse Zaken, Justitie en Volksgezondheid. Deze departementen zouden al bezwaar hebben aangetekend tegen de verkoop.

Een woordvoerder van Defensie bevestigde vanmorgen dat over de uitbesteding wordt gesproken, maar hij ontkende ten stelligste dat de veiligheid hierdoor gevaar zou lopen. ,,We zullen het in elk geval heel zorgvuldig doen.''

De ministerraad moet de bezuinigingsplannen van Defensie nog nader bespreken. Volgende maand zullen die in de zogeheten najaarsbrief van het kabinet officieel naar buiten worden gebracht.

Demissionair minister Korthals heeft al eerder aangegeven dat hij een deel van de bezuinigingen hoopt te verwezenlijken door overlappingen tussen de verschillende krijgsmachtonderdelen ongedaan te maken. Ook zal het vooral om ondersteunende taken gaan. De personele kant van de bezuinigingen wordt vooral afgewikkeld door staatssecretaris Van der Knaap.