Correctie

Onder zijn portret bij het artikel over de tentoonstelling `Kopstukken'in het Amsterdams Historisch Museum (CS 18/10) is voormalig burgemeester van Amsterdam Cornelis de Graeff per abuis aangeduid als Cornelis de Graaff.