Benoeming Van Heusden

Stevijn van Heusden is benoemd tot nieuwe voorzitter van Kunsten '92. Van Heusden was van 1984 tot 1997 directeur Kunsten van het Ministerie van OCW en is nu algemeen directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Bij Kunsten '92 vervangt hij interim-voorzitter Leen Vleggeert. Kunsten '92 is een instelling die bemiddelt tussen overheid en ,,het culturele veld''. Het nieuwe bestuur, dat verder is uitgebreid met onder anderen Paul Koek (Zuidelijk Toneel Hollandia) en Ellen Walraven (Het Barre land), stelt zich ten doel ,,om ook in de komende verkiezingsstrijd de aandacht te vestigen op de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid als het gaat om kunst, cultuur en cultuurbehoud en de noodzaak daarin te investeren''.