`Verkoopgolf bij herstel van beurzen'

Nederlandse pensioenfondsen worden door recent aangepaste dekkingsregels gestimuleerd aandelen te verkopen als die in waarde stijgen. Die stimulans is er niet bij dalende aandelenkoersen.

Dat stellen analisten van Dexia Securities in een onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe regels die de toezichthouder, de Pensioen- en Verzekeringskamer, op 30 september aankondigde.

De verkoopstimulans staat haaks op de slechte financiële situatie in de pensioensector. Door de sterke koersdalingen van de afgelopen twee jaar kampen veel pensioenfondsen met een kapitaaltekort. Een opleving van de beurskoersen zou die schade juist kunnen verhelpen.

In de nieuwe regels dienen Nederlandse pensioenfondsen een terugval van 10 procent onder het laagste niveau te kunen incasseren. Tegelijkertijd moeten zij een terugval van 40 procent kunnen opvangen ten opzichte van het hoogste punt in de markt.

Volgens Dexia Securities zorgt een opklimmende beurs voor hogere buffereisen. ,,Hierdoor wordt het voor de meeste pensioenfondsen steeds aantrekkelijker om te beleggen in effecten met lagere buffereisen, zoals obligaties. Dit betekent dat een groter percentage van de fondsen nettoverkopers worden zodra de aandelenkoersen zich herstellen''.

Uitgaande van een AEX-index van 350 punten, 3 procent onder het niveau van vanochtend, schat Dexia dat de Nederlandse pensioensector gemiddeld ieder jaar in de periode 2003 tot 2010 een tekort heeft van 15 miljard euro.

Als ondernemingen de tekorten bij hun pensioenfondsen volledig voor hun rekening nemen en de tekorten direct aanzuiveren, zullen de vijftig grootste beursgenoteerde bedrijven 57 miljard euro moeten bijstorten.

Dat kan gevolgen hebben voor de bedrijfswinsten. Geschat wordt dat een eventueel volledige bijstorting de winst bij VendexKBB met 34 procent zou aantasten. Andere bedrijfspensioenfondsen die volgens Dexia wellicht een kapitaalinjectie nodig hebben zijn onder meer die van Philips, ABN Amro, Ahold, Heineken en Akzo Nobel.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) riep vanochtend de dertig aangesloten industrielanden op om met strengere pensioenregels te komen.

De beheerders van pensioenfondsen zouden volgens de organisatie persoonlijk aansprakelijk moeten worden gesteld voor hun beleggingsbeslissingen. Volgens de OESO hebben de deelnemers van een pensioenfonds meer bescherming nodig.

VRAAGGESPREKpagina 16