Twee in één cel kan best

In NRC Handelsblad van 11 oktober las ik dat een speciaal crisisteam van topambtenaren in een intern memo aan de directeur van het gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft vastgesteld dat `twee in één cel niet mogelijk' is. En wel omdat dit adequate toiletvoorzieningen, Europese regelgeving, instemming van de vakbonden en wetswijziging vergt. Op dezelfde pagina stond een artikel over de EU-uitbreiding waarin wordt vermeld dat verschillende landen onvoldoende zijn gekwalificeerd om in 2004 tot de EU te kunnen worden toegelaten, maar dat men ernaar streeft toch in 2004 tien staten tot de EU toe te laten.

Uit de schaarse berichten van Nederlandse gevangenen in verschillende van de tien genoemde landen blijkt dat er nogal wat schort aan de voorzieningen aldaar, en dat meer gedetineerden op één cel er geen uitzondering is. Reden om die landen niet toe te laten tot de Europese Unie?

Overigens ben ik van mening dat onze ruime luxe cellen vrij eenvoudig met stapelbedden voor twee of drie personen geschikt gemaakt kunnen worden en dat er tegen gezamenlijk gebruik van een modern watercloset geen enkel bezwaar is.

Uit eigen ervaring (1942-1945) in Duitse tuchthuizen weet ik dat drie man op één cel een uiterst effectief en eenvoudig middel is tegen cellentekort, dat de gedetineerde niet schaadt. Integendeel, het leert je met elkaar, zelfs onder uiterst primitieve omstandigheden, goed samen te leven.

    • Ir. P.J. de Lint