Simonis steunt Vaticaan inzake pedofiele priesters

Kardinaal Simonis wijst de strenge maatregelen af die Amerikaanse bisschoppen willen treffen tegen pedoseksuele priesters. ,,De kardinaal staat achter het standpunt van het Vaticaan'', zegt zijn woordvoerder. ,,Hij wil zorgvuldigheid voor álle betrokkenen, zowel voor slachtoffers als voor mogelijke daders.''

De Amerikaanse bisschoppenconferentie nam in juni een `handvest voor de bescherming van kinderen en jongeren' aan. Volgens het handvest kan een gegronde verdenking van pedofilie voldoende zijn om een priester uit zijn ambt te zetten en over te dragen aan justitie. De Amerikaanse bisschoppen hebben een zogeheten `recognitio' (officiële erkenning) voor het handvest gevraagd van het Vaticaan. Maar deze is nog niet gegeven.

Het Vaticaan vindt het handvest namelijk ,,verwarrend, juridisch dubbelzinnig en onnauwkeurig''. Volgens de kerkleiding in Rome mag een priester alleen worden gestraft nadat hij veroordeeld is. Zolang er geen veroordeling is, wil het Vaticaan geen ontzetting uit het priesterambt. Bovendien voelt het Vaticaan niets voor een zero-tolerance beleid, zoals de Amerikaanse bisschoppen voorstaan. Daarbij zouden priesters al na één misstap uit het ambt dienen te worden gezet. Zo mogelijk moet hen een tweede kans geboden worden, aldus het Vaticaan.

Volgens de woordvoerder van Simonis wekt het voorstel van de Amerikaanse bisschoppen ,,de indruk dat een priester al veroordeeld wordt zonder dat er een proces aan vooraf ging''.

De woordvoerder: ,,In Nederland wordt tot nu toe de nodige voorzichtigheid in acht genomen. Hier wordt alleen bij ernstige klachten, zoals verkrachting, een priester tijdelijk uit een parochie gehaald. Maar dat gebeurt niet als het bijvoorbeeld gaat om grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel getinte opmerkingen.''

Kardinaal Simonis is ook geen voorstander van een zero-tolerance beleid, aldus de woordvoerder. ,,Of iemand na een veroordeling nog werkzaam kan zijn als priester hangt van de feiten af en van de adviezen van deskundigen. Bovendien kan iemand wellicht elders in de kerk worden ingezet waar geen kans op herhaling is'', aldus de woordvoerder.

De Nederlandse rooms-katholieke kerk kwam medio dit jaar in opspraak met haar beleid inzake seksueel misbruik door priesters. De kerk blijkt gevallen van seksueel misbruik stelselmatig geheim te hebben gehouden.

Net als in de Verenigde Staten zijn in Nederland pedofiele affaires van geestelijken en gevallen van seksueel misbruik niet aan justitie gemeld. In de Verenigde Staten is die houding begin dit jaar veranderd, sinds de publiciteit over de zedenaffaires. Bisdommen sturen inmiddels informatie over oude en nieuwe gevallen door naar justitie.

In Nederland gebeurt dat tot nu toe niet, ook niet als het verkrachtingen betreft waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt. De bisschoppen staan op het standpunt dat aangifte gedaan dient te worden door het slachtoffer of diens wettelijke vertegenwoordigers.

Net als bisdommen in de VS traden bisdommen in Nederland in het verleden ook niet altijd op tegen geestelijken van wie zij wisten dat ze ontspoord waren. Zo kregen priesters, die zich schuldig hadden gemaakt aan misbruik, elders parochiale functies.

www.nrc.nl misbruik