`Polen is echt anders dan Rusland'

Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken keerde gisteren terug van een handelsmissie naar Polen. ,,Cultureel hoort Polen echt bij Europa.''

Hij heeft dagen achtereen Pools gegeten en ziet er naar eigen zeggen nog kerngezond uit.

Staatssecretaris Joop Wijn (CDA) van Economische Zaken keerde gisteren terug van een driedaagse handelsmissie naar Polen, het land dat van de VVD en LPF in 2004 nog geen lid mag worden van de Europese Unie. Polen gaat gebukt onder corruptie, de overheid functioneert slecht en het voedsel is niet veilig, is de kritiek.

In Polen is hierop met ongeloof gereageerd. Het bezoek van Wijn, in gezelschap van 35 bedrijven, was bedoeld als klassieke handelsmissie, maar werd nu ook een beetje een goodwill-offensief.

Bent u vijandig onthaald in Polen?

,,Nee, maar er waren wel veel vragen. De Polen begrijpen dat Nederland een nettobetaler aan de EU is en dat er zorgen zijn over de kosten van het landbouwbeleid en over de financiële effecten van een uitbreiding met tien nieuwe lidstaten.

,,De Polenhebben er zelfs begrip voor dat we de komende twee maanden harde garanties zullen eisen. Wat ze niet begrijpen is de recente Nederlandse houding. De discussie is in hun ogen wel heel erg versmald tot een begrotingskwestie.''

En wat zegt u dan?

,,Ze hebben wel gelijk. Dus zeg ik dat Polen lid wordt in 2004. Maar ik zeg ook dat het op onderdelen niet zal worden toegelaten als het niet aan de eisen voldoet. Zo is er in Polen een groot aantal slachterijen dat niet voldoet aan EU-eisen. Het vlees daarvan zal voorlopig niet onder het vrije verkeer van goederen vallen. Overigens vermoed ik dat ik de afgelopen dagen Pools vlees heb gegeten. Ik zie er nog steeds gezond uit.''

Is de kritiek op Polen terecht?

,,We moeten niet vergeten dat Polen heel lang een communistische, inefficiënte economie heeft gehad. De afgelopen twaalf jaar is al verschrikkelijk veel hervormd. Het land heeft mede daardoor een werkloosheid van 18 procent. Als je nu `nee' zegt, loop je het risico dat de Poolse bevolking teleurgesteld raakt en nationalistische tendensen de ruimte krijgen.

,,Wat betreft corruptie zit Polen op het niveau van Griekenland. Daarmee wil ik het niet relativeren, maar we moeten het ook niet overdrijven. Er liggen enorme kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Tijdens deze handelsmissie zijn al enkele exportcontracten getekend ter waarde van een paar miljoen euro.''

Dit was uw eerste bezoek aan Polen. Oordeelt u nu anders over het land?

,,Ik ben wel bevestigd in mijn zorgen over de economie. Maar ik ben me er ook meer dan voorheen van doordrongen dat Polen cultureel gezien bij Europa hoort. Dat zie je bijvoorbeeld als je naar de gebouwen kijkt, de omgangsvormen. Ik ben ook weleens in Rusland geweest. Dat is toch ècht iets anders.''

    • Stéphane Alonso