Morris niet opgewassen tegen taak

De Britse minister van Onderwijs, Estelle Morris, is gisteravond onverwacht afgetreden nadat ze had toegegeven niet opgewassen te zijn tegen haar taak. Ze kreeg recentelijk te kampen met een reeks crises in het lager en middelbaar onderwijs.

Haar onverwachte vertrek dwingt premier Tony Blair voor de tweede keer binnen een half jaar een vervanger te zoeken voor een departement dat bepalend is voor de politieke toekomst van Labour. Blair heeft de hervorming van het openbaar onderwijs in zijn tweede regeertermijn tot een prioriteit gemaakt. Eerder dit jaar verdween de beschadigde Stephen Byers als minister van Vervoer.

Morris stapte op toen deze week duidelijk werd dat het openbaar lager onderwijs minder snel was verbeterd dan ze twee jaar geleden, toen zij staatssecretaris van Onderwijs was, had beloofd. Morris' functie stond echter al langer ter discussie, onder meer door de manier waarop ze de crisis rond de eindexamens had aangepakt. Daarbij moesten honderdduizenden werkstukken opnieuw worden beoordeeld en dwong ze de voorzitter van de instantie die toezicht op de examens tot ontslag zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Blair maakte gisteren duidelijk dat hij Morris' vertrek met tegenzin aanvaardde. Hij zei het volle vertrouwen in haar te houden en suggereerde dat ze in een andere functie in de regering kan terugkeren. In haar ontslagbrief aan Blair schrijft Morris met ongewone eerlijkheid dat ze als minister heeft ontdekt ,,minder goed [te zijn] in het strategische management van een reusachtig departement en in het omgaan met de moderne media'', waardoor ze ,,minder effectief is dan zou moeten''.

Onderwijsbonden, die herhaaldelijk met de ex-lerares Morris in aanvaring zijn gekomen, onder meer over het invoeren van prestatieloon, reageerden geschokt. David Hart, leider van de bond van openbare-schoolhoofden, noemde haar vertrek ,,een tragedie''. Doug McAvoy, hoofd van de grootste onderwijsvakbond, zei dat Morris ,,gaf om onderwijs en de problemen begreep waar leraren mee kampen''.

De Tory-woordvoerder voor Onderwijs, Damian Green, die herhaaldelijk om haar ontslag heeft geroepen, zei echter dat ,,Morris' falen het falen van het Labour onderwijsbeleid in het algemeen laat zien''. Volgens de Conservatieve oppositie is de Labour-regering ,,geobsedeerd'' door toetsen en klassementen en frustreert de regering-Blair de ontplooiing van leerlingen en scholen met ,,een verstikkend web van bureaucratische regels''.

Morris' opvolger, Labour-partijvoorzitter Charles Clarke, erft een uitgestrekt departement dat een verantwoordelijkheid draagt die loopt van crèches tot universiteiten, en waar de rellen vermoedelijk zullen aanhouden. De Britse rekenkamer rapporteert morgen dat miljoenen ponden voor volwassenenonderwijs door fraude zijn verdwenen. Financiering van de universiteiten en hervorming van het stelsel voor beurzen en collegegeld, dat arme maar slimme studenten benadeelt, is een terrein dat bij uitstek om `strategisch management' vraagt.