Minister loog dat illegalen kinderen in zee gooiden

Een onderzoekscommissie van de Australische Senaat heeft geconcludeerd dat de minister van Defensie, Peter Reith, vorig jaar vlak voor de parlementsverkiezingen bewust valse informatie heeft verstrekt. Reith zei toen dat illegale immigranten aan boord van een schip hun kinderen in de nabijheid van een Australische marineschip overboord hadden gegooid in een poging hen zo Australië binnen te laten komen.

Toen het schip later zonk, werden de opvarenden door de Australische marine gered. Ze werden vervolgens naar Papoea Nieuw-Guinea en Nauru overgebracht. Inmiddels zijn sommigen als politiek vluchteling erkend en Australië binnengekomen.

De Australische premier John Howard gebruikte het verhaal over het overboord gooien van kinderen in zijn herverkiezingscampagne. ,,Mensen die dit hun kinderen aandoen, zullen Australië nooit binnen komen'', zei hij. Volgens analisten won Howard de verkiezingen vooral door zijn strenge immigratiebeleid.

De Senaatscommissie concludeert in meerderheid dat Reith's uitspraak destijd niet werd gecorrigeerd als gevolg van misverstanden, het mijden van verantwoordelijkheid en moedwillige misleiding om politieke redenen. Volgens het rapport was Reith minstens acht keer op de hoogte gebracht van twijfel over de juistheid van het bericht.

Reith zelf, die niet terugkeerde in de nieuwe regering, zegt dat de conclusies zijn getrokken op basis van een verkeerde voorstelling van informatie en dat de meerderheid van de commissie ,,vooringenomen' is.

Dat het verhaal van het overboord gooien van kinderen onjuist was, werd al eerder duidelijk. Het Senaatsrapport, waarvoor meer dan zestig getuigen werden gehoord, bevat sterke aanwijzingen dat Reith de Australiërs bewust heeft misleid, omdat het verhaal van de kinderen zo goed paste in de verkiezingsstrategie van de regeringspartijen. Omdat de conclusies van het onderzoek echter verschillen naar gelang de politieke achtergrond van de commissieleden, blijven vraagtekens bestaan over de schuldvraag. Premier Howard heeft steeds verklaard te hebben vertrouwd op de informatie van zijn Defensieminister. Hij weigerde evenwel ministeriële adviseurs te laten getuigen in het onderzoek. Daardoor wekt Howard in elk geval de schijn op dat zijn gedrag in de affaire ook niet brandschoon was.

    • Hans van Kregten