Leerplicht niet vanaf 4 jaar

Demissionair minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) wil het wetsvoorstel om de leerplicht te verlagen naar vier jaar intrekken. Volgens de minister sturen de meeste ouders hun kinderen als zij vier zijn al naar school, dus is nieuwe wetgeving overbodig.

Binnenkort zou de Eerste Kamer zich buigen over het voorstel van voormalig minister Hermans (VVD) om de leerplicht te verlagen. Maar bij nader inzien is het een ,,overdreven maatregel'', aldus Van der Hoeven deze week in Nieuwe Revu. ,,Dus dat doe ik niet.''

In 2000 gaf de Tweede Kamer voor het eerst aan dat de leerplicht die sinds 1985 vanaf vijf jaar geldt omlaag moet. Een paar duizend ouders sturen hun kind op vierjarige leeftijd niet naar school. Het gaat voor een groot gedeelte om kinderen uit achterstandsgroepen.

Voor een meerderheid waaronder coalitiepartij CDA is intrekken van het wetsvoorstel nog steeds niet bespreekbaar. ,,Juist ouders van achterstandskinderen zijn niet geneigd hun kind op vierjarige leeftijd naar school te sturen'', zegt Kamerlid J. de Vries. ,,Die kinderen worden met de leerplicht toch gedwongen naar school te gaan.''

De groep ouders die hun vierjarige kind thuishouden is weliswaar klein, maar hardnekkig, zegt Kamerlid M. Hamer (PvdA). ,,Juist allochtone ouders hebben belang bij een lagere leerplichtleeftijd, omdat het helpt taalachterstand tegen te gaan.''

Omdat minister Van der Hoeven van plan is het onderwijs in allochtone talen (het zogeheten OALT) af te schaffen, is een lagere leerplichtleeftijd extra noodzakelijk, aldus de PvdA. ,,Anders lopen we het risico dat de taalachterstanden alleen maar groter worden.''

De VVD is blij dat Van der Hoeven niet aan de leerplicht vanaf vijf jaar wil tornen. ,,In de praktijk leidt dat zelden tot problemen, de meeste ouders sturen hun kind al eerder naar school'', zegt Kamerlid J. Rijpstra.

Achterstanden kunnen net zo goed worden tegengegaan in peuterspeelzalen, denkt Rijpstra, het is niet noodzakelijk dat dat op school gebeurt.