Kamer moeizaam akkoord met EU

De Tweede Kamer heeft zich gisteren in meerderheid achter het standpunt van het demissionaire kabinet-Balkenende geschaard om de voorgenomen uitbreiding van de Europese Unie niet te blokkeren.

Een motie van VVD-fractieleider Zalm om de kandidaat-lidstaten Polen, Slowakije, Letland en Litouwen ,,opnieuw examen' te laten doen, omdat die nog niet voldoende aan de toelatingseisen zouden voldoen, haalde het niet. Slechts de LPF steunde deze.

Het kabinet belandde zo tijdens het ruim dertien uur durende debat over de uitbreiding van de EU in de ongebruikelijke situatie dat het dankzij de steun van alle oppositiepartijen en het CDA kon vasthouden aan zijn koers, terwijl twee van de drie regeringspartijen zich intussen daartegen verzetten.

Het kabinet wil in beginsel geen blokkades opwerpen tegen een van de tien nieuwe lidstaten. Wel hoopt het kabinet zoveel mogelijk waarborgen te krijgen dat landen die op deelterreinen niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, enige tijd van de EU-besluitvorming op die gebieden worden uitgesloten.

De meerderheid, die zich gisteren op papier aftekende voor het houden van een referendum over de uitbreiding van de EU, verdampte na middernacht doordat een deel van de LPF-Kamerleden de stemmingen miste.

Bij een hoofdelijke stemming over een motie van PvdA-fractievoorzitter Van Nieuwenhoven, die aandrong op een referendum te zijner tijd over een soort Europese grondwet, trokken de christelijke partijen en de VVD aan het langste eind. Ze konden deze motie blokkeren.

D66-fractieleider De Graaf vroeg Kamervoorzitter Weisglas daarop een afzonderlijke motie aan te houden. Deze motie vroeg om een referendum over de uitbreiding. De Graaf hoopt hiervoor alsnog een meerderheid te vinden. Met te verwachten steun van PvdA, LPF, GroenLinks, SP, D66, Groep De Jong en Leefbaar Nederland is dit in beginsel net mogelijk.

OPPOSITIE: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 9