Hypotheekrenteaftrek

Wat een lef om in een land waar meer dan de helft van de kiezers huiseigenaar is de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen. Wouter Bos zal het wel doen om de starter met de kleine beurs weer tot de PvdA te bekeren. Maar realiseert hij zich wel dat je tegenwoordig geen huis meer kunt kopen als je niet in het hoogste belastingtarief valt? Hoe moet dat nu als starters op de huizenmarkt de hypotheekrente niet meer in het hoogste belastingtarief mogen aftrekken?

Gelukkig sluit CDA'er Maxime Verhagen gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek uit. Als Nederland omwille van de hypotheekrenteaftrek in Europa uit de pas moet lopen, dan heeft hij dat er graag voor over. Ferme taal, dat willen de kiezers horen. Maar inmiddels is wel bewezen dat het instrument voor het doel dat Verhagen noemt, heeft gefaald. Waar het wel toe heeft geleid, is dat vraag en aanbod op de huizenmarkt totstandkomen op een niveau dat procentueel net zoveel hoger ligt als de belastingaftrek aan voordeel oplevert. Kennelijk rekent Verhagen de starters op de woningmarkt niet tot de bevolkingsgroepen voor wie het eigen huis bereikbaar moet worden gemaakt. Voor hen geen nieuwe politiek. Zij zullen moeten wachten tot de tucht van het Europees Belastingrecht Nederland tot de orde roept.

    • Freek Rikmenspoel