Commissie-Vreeman maakt PvdA-kieslijst

Een commissie onder voorzitterschap van Ruud Vreeman, burgemeester te Zaandam, gaat de conceptlijst met PvdA-kandidaten voor de Tweede-Kamerverkiezingen opstellen. Op het verkiezingscongres van 16 november zal vervolgens over de definitieve lijst worden beslist.

Binnen de PvdA reageren voorstanders van vernieuwing van de kandidatenlijst voorzichtig optimistisch op de samenstelling van de kandidaatstellingscommissie. Vreeman geldt als iemand die in staat is in te grijpen, sinds hij in 1992 samen met Felix Rottenberg een vernieuwingsoperatie binnen de PvdA begon. Daarbij kwam een nieuwe lichting relatief jonge kandidaten op een verkiesbare plaats. Wel is het duo later, onder meer door het wetenschappelijk bureau van de PvdA zelf, verweten dat hun strategie de positie van de machthebbers in de partij uiteindelijk verstevigde.

De commissie-Vreeman telt evenwel ook typische `vernieuwers', zoals Paul Depla (wethouder in Nijmegen), Jan Haming (wethouder in Tilburg) en Jet de Ranitz (afdelingsvoorzitter PvdA-afdeling Utrecht). Ook commissielid Job Cohen wordt genoemd als iemand met ,,het juiste gevoel'' voor een nieuwe agenda van de PvdA.

Daarnaast helpen onder meer de leden van de commissie-Ouwerkerk Wil Velders en Wim van Gelder de nieuwe lijst samen te stellen. De commissie-Ouwerkerk, verantwoordelijk voor de PvdA-kandidatenlijst bij de vorige, verloren verkiezingen, werd onlangs in het kritische rapport-De Boer verweten te veel paarse bewindspersonen te hoog op de lijst te hebben gezet.

Bij de VVD komt geen speciale commissie. Hier maakt het hoofdbestuur, onder leiding van de partijvoorzitter, de kandidatenlijst.