Begrotingen toch gewoon behandeld

De Tweede Kamer zal vanaf volgende week de begrotingen van de verschillende departementen en het belastingplan voor 2003 gewoon behandelen. Dat hebben de fractiesecretarissen gisteren besloten.

Dinsdag begint de Kamer met de zogeheten algemene financiële beschouwingen, gevolgd door de begroting van het ministerie van Algemene Zaken en het koninklijk huis. De coalitiefracties CDA, LPF en VVD zien in de val van het kabinet, vorige week, geen aanleiding de begrotingsbehandelingen uit te stellen of op voorhand aan te passen. De oppositie wilde delen van de begroting wel uitsluiten van behandeling door de Kamer.

Met het besluit komt er eindelijk zekerheid over de begrotingsbehandelingen. Sinds de val van het kabinet was het onduidelijk of en hoe de Tweede Kamer om zou gaan met de begrotingen en de miljoenennota. Enkele fracties wilden de hele begroting `controversieel' verklaren en via een beroep op de Comptabiliteitswet de begroting van het huidige jaar laten doorlopen tot in de eerste maanden van 2003. De oppositie stelt dat het demissionaire kabinet geen steun meer heeft van de Kamer. In totaal wordt er in de miljoenennota voor bijna acht miljard euro verschoven.

De oppositiepartijen hekelden de opstelling van de coalitiepartners, die volgens hen geen rekening houden met de bezwaren van een ,,substantiële minderheid'' in de Tweede Kamer. Het steekt de oppositie ook dat met name CDA en VVD volhouden dat het Strategisch akkoord nog onverkort van kracht is. In een spoeddebat over de agenda van de Tweede Kamer, afgelopen nacht, zei Kamerlid Kant (SP): ,,Vorige week ging de stekker eruit, maar de coalitiefracties schijnen te zijn overgeschakeld op het noodaggregaat. Tot de verkiezingen, denk ik.''

,,Als wij accepteren dat de begrotingen behandeld worden in een demissionaire periode, dan mogen wij van de CDA- en de VVD-fractie eisen dat zij de begrotingen en het belastingplan behandelen als een vrije parlementaire kwestie'', zei Kamerlid Halsema van GroenLinks. Zij bedoelde daarmee dat de afspraken die eerder in de coalitie zijn gemaakt bij de behandeling niet meer mogen gelden. Elke coalitiepartij kan dan weer ongehinderd een eigen standpunt innemen. Een poging van Halsema de Kamer via een motie te dwingen een lijstje met criteria op te stellen voor controversiële onderwerpen strandde na weerstand van de coalitie.

Overigens is niet uitgesloten dat de begrotingen op enkele cruciale punten toch aangepast zullen worden. Zo heeft de VVD al afstand genomen van het plan het spaarloon af te schaffen. De LPF voelt zich minder gebonden aan het akkoord dan CDA en VVD en stemt wellicht mee met voorstellen van de oppositie.