Bedrijven noorden veel goedkoper uit

Bedrijven kunnen 18 à 34 procent bezuinigen op personeels- en huisvestingskosten als ze zich in het noorden van het land vestigen, berekende ondernemersvereniging VNO-NCW gisteren. De huurprijzen in de drie provincies zijn 40 procent lager dan in de Randstad. De kosten voor ontwikkeling van bedrijfsterreinen zijn drie keer zo laag, onder meer door goedkope grond.