Aanval op internet mislukt

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI onderzoekt een grootscheepse gecoördineerde aanval op het netwerk waarlangs internetverkeer loopt. Maandagavond werden de dertien computersystemen die wereldwijd het dataverkeer op het web regelen het slachtoffer

van een zogenoemde `distributed denial of service'-aanval. De computers zetten internetdomeinnamen zoals nrc.nl om in numerieke internetadressen (zoals 145.222.140.41). Bij zo'n aanval worden de systemen overvoerd met informatie waardoor ze verstopt raken. De aanval duurde ongeveer een uur en stopte nadat instanties actie ondernamen. De FBI weet niet wie de aanval uitvoerde.

De aanval zou het web tijdelijk iets trager hebben gemaakt, maar gebruikers hebben hier nauwelijks iets van gemerkt. ,,De aanval geeft wel aan dat het internetverkeer afhankelijk is van slechts dertien knooppunten'', zegt deskundige P. Oonk van het bedrijf Pine. Tien knooppunten staan in de VS, twee in Europa en één in Azië. Oonk: ,,Een betere geografische spreiding zou het dataverkeer minder kwetsbaar maken''.

Directeur J. Witteman van Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) wijst erop dat de aanval te kort duurde om schade aan te richten. ,,Een aanval van meer dan 48 uur zou pas effect hebben, maar dat acht ik onwaarschijnlijk. Dan hebben systeembeheerders al actie ondernomen.'' Een aanval kan nauwelijks worden voorkomen, zeggen experts. Duizenden anonieme, mogelijk door virussen geïnfecteerde computers ondernemen tegelijkertijd een aanval op een computersysteem. Het afsluiten van die computers is moeilijk, omdat de aanvallen meestal afkomstig zijn van vervalste adressen.