Seksbord

De boodschap rukt op in het publieke domein: reclame- makers, kunstenaars en voorlichters proberen de aandacht van de burger te vangen. `Wat Doet Dat Daar' brengt de komende tijd een aantal van deze aandachttrekkers in beeld.

Er was een tijd, nog maar enkele jaren geleden, dat Roelofarendsveen bekendstond als een keurig dorp, bestuurd door christen-democraten en liberalen. De bewoners leefden er van de teelt van groenten en bloemen, ook kon je er bootjes huren om te spelevaren in het Groene Hart. Totdat, op een mooie dag, een plaatselijke ondernemer op het idee kwam om reclameborden langs de snelweg te zetten. Om te zorgen dat de langsrazende automobilisten de advertentie niet zouden missen, maakte Pieter van Ruiten de borden flink groot, een metertje of twaalf breed en zo'n vier meter hoog.

Zaken zijn zaken, dus toen een sekslijn contact met hem opnam was de deal snel beklonken en vanaf dat moment zagen de ruim honderdduizend automobilisten op de A4 elke dag twee dames die hun secundaire geslachtskenmerken meer dan levensgroot onder de aandacht brengen. Sinds een paar weken is de tekst van het bord – `Wil je weten hoe ik rij?' – afgeplakt. Daarmee is volgens Van Ruiten voldaan aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie dat de grenzen van de goede smaak zijn overschreden door de combinatie van het woord `rijden' en de foto's van de vrouwen. Maar ook zonder tekst blijf je als passant het beklemmende gevoel houden dat de dames erop uit zijn om je tussen hun borsten te smoren.

De burgemeester is niet blij met de borden: ,,Ons dorp is tegenwoordig bekend van de files en de sekslijn.'' En hij kan er niets tegen doen: pas na de plaatsing van de borden is het bestemmingsplan dichtgetimmerd. Op Van Ruitens gemoed inspelen heeft geen zin: ,,Dat is een man die gewoon naar het geld kijkt en niet naar de omgeving.'' Maar daarmee doet de burgemeester Pieter van Ruiten tekort, want stelde die dit voorjaar niet gratis een van zijn reclameborden ter beschikking aan de nieuwe lokale partij? In mei stond er plotseling: `Beperk de schade, kies Mooi Alkemade.' In één klap kreeg deze partij de meerderheid in de gemeenteraad.

Van Ruiten is geboren en getogen in Alkemade, de gemeente waar Roelofarendsveen onder valt, en hij wil zijn geboortegemeente graag mooi houden. Van harte ondersteunt hij dan ook een van de belangrijkste actiepunten van Mooi Alkemade: de verwijdering van de veertig meter hoge reclamemast die een stukje verder langs de A4 staat. De partij dichtte onlangs: `Er was eens een paal in Alkemade / die berokkende het landschap veel schade / waar men ook ging / men zag steeds dat ding / van Kaageiland, de Veen tot Oud-Ade.'

Laat Oud-Ade nu precies het dorp zijn waar Pieter de Ruiter woont. Groener dan hier vind je het Groene Hart nergens: zover het oog reikt alleen molens, slootjes, boerderijen, kerktorens, koeien, ophaalbruggen. Je zou er moeiteloos een film over het leven van Rembrandt kunnen opnemen. Zou De Ruiter het prettig vinden als hij zelf uitzicht zou krijgen op zo'n reclamebord? ,,Wat heeft dat er nou mee te maken?'' reageert hij afwerend. Maar zijn inzet voor Mooi Alkemade en de gewraakte reclame, vindt hij dat geen vreemde combinatie? ,,U gooit alles zomaar op één hoop, ik ben gewoon een ondernemer.''

Zakelijk is De Ruiter zeker. De grond waarop het reclamebord staat is nodig voor de verbreding van de A4 en de aanleg van de HSL. Van Ruiten kreeg niet alleen geld geboden voor de grond, maar tevens een reclamemast om zijn bedrijf voort te zetten. Het vorige college van B en W diende bij de provincie al een aanvraag in voor die mast. Maar Van Ruiten wil helemaal geen mast: ,,Op ooghoogte krijgen reclameboodschappen meer aandacht, bovendien is een mast duurder in de exploitatie.'' Nu Mooi Alkemade meer dan de helft van de raadszetels heeft, is de mast als alternatief afgeblokt. Van Ruiten kan nu een forse schadevergoeding eisen voor het verlies van zijn borden. Voor de onteigening is overigens eerst een Koninklijk Besluit nodig, dat op zijn vroegst in 2004 gereed is. Tot die tijd kunnen autorijders nog genieten van Van Ruitens melkkoeien.

Reacties naar: tijsboom@xs4all.nl

    • Tijs van den Boomen