School wil quotum voor allochtonen

De openbare basisschool `De Bonkelaar' in Almelo wil een quotum voor allochtone leerlingen invoeren. Gedacht wordt aan maximaal 20 procent per klas.

Pagina 3