Giscard: United Europe

De Conventie over de toekomst van Europa krijgt maandag ,,een skelet'' te zien. Zo noemt althans het presidium van de Conventie onder leiding van de Franse ex-president Valéry Giscard d'Estaing de romp voor een constitutioneel verdrag die aan de Conventie wordt voorgelegd.

In dit voorstel zijn geen ontwerpverdragteksten opgenomen. Het `skelet' bevat alleen voorstellen over de onderwerpen die in een nieuw Europees verdrag behandeld moeten worden. Het presidium heeft zelfs geen keuze gemaakt uit de vier namen die voorzitter Giscard voor het toekomstige Europa heeft gesuggereerd: Europese Unie, Europese Gemeenschap, Verenigd Europa of Verenigde Staten van Europa.

Deze naamgeving is door het presidium van de Conventie tot nu toe niet serieus genomen. Het beschouwt Giscards suggesties als een poging om de dikwijls droge discussie over de macht en bevoegdheden in Europa aantrekkelijker te maken voor een groot publiek.

Giscard zelf wil in de toekomst bij voorkeur over Verenigd Europa (in het Engels United Europe, in het Frans Europe unie) spreken. Dat is een naam waar zelfs eurosceptische Britten geen bezwaar tegen kunnen hebben, gezien de populariteit van de voetbalploeg Manchester United.

Het skelet voor een constitutioneel verdrag van dat Verenigd Europa zal uit twee delen bestaan. Het eerste deel moet de grondprincipes van de huidige Europese Unie bevatten. Het tweede deel moet een gestroomlijnde inhoud van de huidige Europese verdragen worden.

In het ontwerp is het onderscheid verdwenen tussen de drie zogenoemde pijlers zoals de EU die tot nu toe kent. De huidige verschillende vormen van besluitvorming – communautair, intergouvernementeel en een combinatie van die twee – worden samengevoegd is één systeem. [Vervolg SKELET: pagina 4]

SKELET

Uittreden EU regelen

[Vervolg van pagina 1] Praktisch verandert het verdwijnen van dit onderscheid tussen de drie zogenoemde peilers voorlopig overigens weinig, omdat verschillende manieren van besluitvorming voorlopig binnen dat ene systeem kunnen voortbestaan. Maar het presidium van de Conventie denkt dat deze verandering het gemakkelijker kan maken om in een verre toekomst tot één manier van besluitvorming in Europa te komen.

Het `skelet' voorziet ook in de mogelijkheid voor een verdragstekst die de lidstaten de gelegenheid biedt uit de Europese Unie te stappen. De huidige EU-verdragen kennen die voorziening niet. Bovendien is in het raamwerk ruimte gereserveerd voor een nieuwe regeling voor de financiering van de EU. Het hangt van de Conventie af of daarbij ingevuld wordt dat er een Europese belasting moet komen. Tot nu toe wordt de financiering iedere zeven jaar in moeizame onderhandeling tussen de lidstaten geregeld. Die onderhandelingen zullen gecompliceerder worden wanneer de EU in 2004 uitbreidt van de huidige 15 tot 25 lidstaten.

Het presidium van de Conventie gaat ervan uit dat het handvest van grondrechten van de EU is een nieuw verdrag wordt opgenomen. Twee jaar geleden nog weigerden de EU-regeringsleiders dit handvest de juridische status van verdragstekst te geven. De Conventie bestaat uit vertegenwoordigers van het Europees parlement, nationale parlementen, vertegenwoordigers van regeringen en van de Europese Commissie. Volgend jaar wil de conventie een ontwerp voor een Europees constitutioneel verdrag presenteren. In 2004 willen de Europese regeringsleiders definitief over een nieuw verdrag beslissen.

    • Ben van der Velden