`Beleid Schröder remt groei Duitsland'

Het financieel-economisch beleid van het gisteren beëdigde tweede kabinet-Schröder kost Duitsland een half procentpunt economische groei op jaarbasis. Dat hebben zes toonaangevende instituten voor economisch onderzoek bekendgemaakt.

Eerder was al uitgelekt dat de economen hun prognoses voor de Duitse economie hadden verlaagd. Ging men oorspronkelijk nog uit van 2,4 procent groei voor 2003, nu voorziet men niet meer dan 1,4 procent. Eén instituut verwacht zelfs dat de economie met niet meer dan 0,9 procent zal groeien. De situatie zal nog slechter worden als het tot een oorlog in Irak komt en de beurskoersen verder dalen.

,,De plannen van de regering zijn precies het tegendeel van hetgeen uit oogpunt van economische groei geboden is'', aldus Hiltrud Nehls van het Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) gisteren bij de presentatie van het zogenoemde Herbstgutachten in Berlijn.

Na de watersnoodramp van afgelopen zomer besloot de vorige regering al om een voorgenomen verlaging van de inkomstenbelasting met een jaar uit te stellen. Die verschuiving kost 0,3 procentpunt economische groei. In het regeerakkoord namen sociaal-democraten en groenen vervolgens een reeks belastingverhogingen en bezuinigingen op die nog eens 0,2 procentpunt groei kosten.

De voorgenomen maatregelen hebben wel tot gevolg dat het begrotingstekort volgend jaar zal dalen tot 1,9 procent van het bruto binnenlands product, aldus de economische instituten. Daarmee zou Duitsland weer royaal onder het drie procent-plafond van het Stabiliteitspact voor de euro blijven. Vorige week maakte minister van Financiën Hans Eichel bekend dat Duitsland dit jaar een tekort van meer dan 3 procent zal kennen.

De meeste economen vinden het terugdringen van het begrotingstekort, ondanks de precaire economische situatie, nog steeds de juiste prioriteit. Alleen zou de nadruk veel meer moeten liggen op bezuinigingen en veel minder op belastingverhoging. Zo'n bezuinigingskoers zou de economie zelfs kunnen stimuleren omdat bedrijven en consumenten bereid zijn meer te investeren en uit te geven in anticipatie op lagere belastingen.

De economen hadden veel kritiek op de regeringsplannen voor vermindering van de werkloosheid die zich vooral richten op verbetering van de arbeidsbemiddeling en de introductie van loonkostensubsidies. Uiteindelijk kan volgens hen alleen economische groei de werkloosheid verminderen.