Ambtenaar mag zich niet laten `fêteren'

Ambtenaren van Rijkswaterstaat mogen zich niet meer laten fêteren door bouwbedrijven. Het aannemen van uitnodigingen voor theaterbezoeken of sportevenementen is met onmiddellijke ingang verboden.

Dat schrijft directeur-generaal H. Prins van Rijkswaterstaat in een interne brief aan zijn directieleden. Uit de brief blijkt ook dat de brancheorganisaties in de bouw dringend is verzocht om geen kerstpakketten of andere `douceurtjes' meer naar ambtenaren te sturen.

Ambtenaren mogen bovendien geen feestelijke bijeenkomsten na de oplevering van een project meer bijwonen, tenzij Rijkswaterstaat zelf betaalt. Gewone, inhoudelijke werkbijeenkomsten mogen nog wel. ,,Een consistente gedragslijn van de Rijkswaterstaat (is) op dit moment uitermate belangrijk'', aldus Prins in de brief.

De brief volgt nadat Rijkswaterstaat in opspraak is geraakt met enkele corruptieschandalen. Justitie verdenkt twee ambtenaren van de dienst in Noord-Holland en één ambtenaar van de dienst in Noord-Brabant van omkoping. Ze zouden smeergeld hebben aangenomen van bouwbedrijven, onder meer van bouwconcern Koop. In ruil zou het bedrijf bevoordeeld zijn met opdrachten.

Rijkswaterstaat lag ook onder vuur in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Daarin werden, behalve tegen de drie van corruptie verdachte ambtenaren, ook beschuldigingen geuit tegen drie andere ambtenaren, onder wie voormalig hoofdingenieur-directeur P. Kieft van Rijkswaterstaat Noord-Holland. Kieft is nu lid van de hoofddirectie van Rijkswaterstaat.

Uit de openbare verhoren bleek dat het praktijk was dat ambtenaren van Rijkswaterstaat zich lieten fêteren. Ze bezochten bordelen, gingen naar een Europacupfinale en op golfvakanties. Een medewerker van Rijkswaterstaat Noord-Holland getuigde voor de enquêtecommissie hoe zijn directeuren ,,amicale banden'' onderhielden met de top van bouwbedrijven aan wie ze opdrachten gaven. Ook de in 1996 voor Rijkswaterstaat verantwoordelijke minister Jorritsma reisde met en op kosten van het nu verdachte concern Koop. Tegen de enquêtecommissie zei ze: ,,Ik vond daar helemaal niets mis mee.''

De accountantsdienst van Rijkswaterstaat heeft inmiddels een intern integriteitsonderzoek gedaan, waarvan naast het `fêteerverbod' een ,,aantal acties, verbeteringen en aanbevelingen'' het directe gevolg is. Het departement bekijkt of `vertrouwenspersonen en integriteitscoördinatoren', kunnen worden benoemd, zo blijkt uit de brief van Prins.

Het AVBB, de koepel van bouwbedrijven, zegt ,,geen bezwaar''te hebben tegen de richtlijnen. Wel waarschuwt een woordvoerder voor overdreven terughoudendheid ten opzichte van de top van bouwbedrijven. ,,We merken dat politici na de enquêtecommissie uitnodigingen voor publieke debatten afzeggen en dat lagere overheden, zoals gemeenten, procedures nog eens extra tegen het licht houden. Dat heeft her en der tot vertragingen geleid, horen wij uit het veld.''

Het AVBB wil geen uitspraak doen over het verzoek van het ministerie om af te zien van het versturen van kerstpakketten.