`Zie mij niet als een tragische figuur'

Sinds de teleurstellende uitslag van de Kamerverkiezingen lag de leider van de ChristenUnie, Kars Veling, onder vuur. Dit weekeinde moest hij aftreden.

Kars Veling, dit weekeinde door het partijbestuur van de ChristenUnie zonder pardon aan de kant gezet als lijsttrekker, aanvaardt zijn lot gelaten. Weliswaar heeft de fractieleider van de kleine orthodox gereformeerde partij, die al enige tijd overspannen thuis zit, naar eigen zeggen veel steunbetuigingen ontvangen maar hij neigt niet tot opstandigheid. ,,Voor mij is het besluit van het bestuur een gegeven'', zegt hij kalm.

Veling (54) erkent dat het besluit niet als een donderslag bij heldere hemel komt. ,,Er was na de vorige verkiezingen al de nodige discussie over mijn stijl. Ik wilde op een inhoudelijke manier campagne voeren, maar velen in de partij vonden dat ik in de media niet goed uit de verf kwam.''

Zo dreigt Veling in vergeteldheid te raken nog voor hij goed en wel op gang is gekomen. ,,Maar ziet u mij alstublieft niet als een tragische figuur'', onderstreept hij. Dat de omstandigheden moeilijk ongunstiger hadden gekund, zullen weinigen intussen ontkennen. Zo kreeg de grote christelijke broer, het CDA, vorige herfst plotseling zelf een gereformeerde leider, Jan Peter Balkenende, die electoraal gezien meteen een geduchte concurrent voor Veling werd. ,,Het is waar'', zegt Veling, ,,dat Jan Peter Balkenende in onze kring een veel herkenbaarder politicus is dan Jaap de Hoop Scheffer ooit was.''

Tot overmaat van ramp kozen veel mensen na de moord op Pim Fortuyn voor het CDA omdat ze in die onzekere omstandigheden althans van enige stabiliteit verzekerd wilden zijn. Mede hierdoor verdampte de winst, die de ChristenUnie volgens de opiniepeilingen lange tijd binnen bereik had. De partij keerdeuiteindelijk zelfs met één zetel minder in de Tweede Kamer terug. Het was een onfortuinlijke start van de partij, die uit een fusie tussen het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) voortkwam.

Na de verkiezingen concludeerde de partij dat de campagne van Veling te flets was geweest en dat de christelijke boodschap onvoldoende over het voetlicht was gekomen. Een bijzonder partijcongres besloot Veling toch als fractieleider aan het werk te laten gaan. Maar pech bleef hem achtervolgen: in september raakte hij overspannen en moest hij thuis blijven.

Was u misschien te ouderwets voor uw partij?

,,Ik hoop dat we de goede balans in de partij vinden. We moeten niet de nadruk op inhoud willen inleveren voor iemand die alleen vlot in de media is. Het zou niet goed zijn alleen korte termijn-succesjes na te streven.''

Had u meer moeten proberen u te onderscheiden van Balkenende?

,,Het is niet zozeer mijn stijl je af te zetten tegen anderen en verschillen te forceren. Ook ik waardeer Balkenende in veel opzichten, maar ik heb daarnaast ook verschillen willen aangeven. Ik ging er vanuit dat er nog steeds een groep christenen is, die net als ik nog explicieter naar Gods eer zoekt.

Maar bij de verkiezingen bleek toch juist dat ook uw christelijke achterban minder vast is dan vroeger?

,,De loyaliteit aan de partij en de binding aan de orthodox gereformeerde zuil is inderdaad ook in onze kring minder vanzelfsprekend geworden dan we gewend waren. De jongeren voelen zich vrijer dan vroeger om te bepalen of ze hetzelfde doen als de ouders. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn zolang we daar als partij maar niet gemakzuchtig op reageren. We moeten goed uitleggen wat de meerwaarde van de ChristenUnie is. En ik geef toe dat de verpakking waarin je dat doet daarbij niet onbelangrijk is.''

    • Floris van Straaten