Vrije gedicht

Zelden heeft een artikel dusdanig mijn ontsteltenis weten te wekken als Gerrit Komrij's analyse van het `vrije gedicht' (17 oktober). De Dichter des Vaderlands denkt zijn gelijk te moeten beproeven ten koste van het gedicht `Leegte'. Hoe wrang smaakt Komrij's kritiek wanneer men kennis heeft van de achtergrond van de anonieme dichteres en haar pennenvrucht. `Leegte' is namelijk de inzending die de meervoudig gehandicapte Tineke Hoppenbrouwers bezorgde in het kader van het project `Speak Up In Sentences' (SUIS). Deze organisatie stelt zich ten doel minderbegaafde jongeren een kans te bieden om zich op communicatief terrein waardig te laten ontwikkelen. Helaas dat dichtervorst Komrij dergelijke projecten geen hart onder de riem steekt via het publiceren van zodanig vernietigende kritiek. Grondig vooronderzoek had deze onzorgvuldigheid kunnen voorkomen.

    • Projectmanager Suis
    • Joop Olgers