Verkiezingen Tweede Kamer op 22 januari

De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer worden gehouden op 22 januari. Dat is de uitkomst van de gisteren gehouden consultaties door de koningin met premier Balkenende, de Kamervoorzitters Braks (Eerste Kamer), Weisglas (Tweede Kamer) en vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State.

De koningin heeft het demissionaire kabinet verzocht ,,op korte termijn de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te bevorderen''. De datum van de verkiezingen is de kortst mogelijke termijn om nieuwe partijen de kans te geven zich in te schrijven voor deelneming. Tot maandag kunnen verzoeken bij de kiesraad worden ingediend. Ex-LPF-minister Heinsbroek heeft dat al gedaan. De kiesraad beslist volgende week over registratie. Partijen hebben tot 10 december de tijd om kandidatenlijsten in te leveren.

Bij de LPF-fractie is boos gereageerd op Heinsbroeks voornemen voor een nieuwe partij. Fractieleider Herben meent dat het Heinsbroek allen gaat om het ,,product Heinsbroek''. Kamerlid Van As spreekt van ,,verraad.'' Demissionair minister Nawijn (LPF, Vreemdelingenzaken) vindt dat ,,mensen die nieuwe politiek willen, elkaar de hand moeten toesteken in plaats van vliegen afvangen.'' Kamerlid Schonewille (LPF) wil zich aansluiten bij Heinsbroek, zei hij vanmiddag.

Overigens overweegt ook Jan Nagel, oprichter van Leefbaar Nederland en oud-voorzitter van die partij, een nieuwe partij op te richten. Leefbaar Nederland-fractieleider en kandidaat-lijsttrekker Teeven zei vanmorgen zijn ,,uiterste best'' te willen doen om samen te werken met Heinsbroek en Nagel.

De Tweede Kamer en het kabinet overleggen nog welke onderwerpen controversieel zijn en om die reden over de verkiezingen worden `heengetild'. Premier Balkenende heeft gisteren in een extra onderhoud met de koningin naar voren gebracht dat het kabinet zo veel mogelijk wil doorregeren, omdat de reden voor de kabinetsval niet inhoudelijk was, maar het slechte functioneren van de ex-LPF-bewindslieden Bomhoff en Heinsbroek.

Een lijmpoging tussen LPF, VVD en CDA, zoals bepleit door de overige LPF-bewindslieden, is gisteren niet overwogen. Kamervoorzitter Weisglas onderstreepte dat ,,de grootst mogelijke meerderheid'' in de Kamer voor snelle verkiezingen was. De fractievoorzitters zijn niet door de koningin geraadpleegd. Nawijn liet gisteren weten het uitblijven van een lijmpoging ,,teleurstellend.'' te vinden, maar ,,met vertrouwen'' de verkiezingen in te gaan.