`Vangstverbod voor kabeljauw, schol en wijting in Noordzee'

De Noordzee moet worden gesloten voor de vangst van kabeljauw, wegens de dramatische afname daar van deze vissoort. Dit geldt ook voor schelvis en wijting, omdat hierbij de bijvangst voor een belangrijk deel uit kabeljauw bestaat. Voor de vangst op tong en schol, waarin ook kabeljauw als bijvangst wordt gevangen, moeten maatregelen worden genomen.

Dit adviseerde de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) gisteren aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en aan de Europese Unie. Nederland is in het ICES vertegenwoordigd door het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO). De Europese visserijministers beslissen eind 2002 over de hoeveelheden vis die in 2003 mogen worden gevangen.

Hoewel de beoordeling van visstanden grote onzekerheden kent, is het algemene beeld dat de kabeljauw er in de Noordzee zeer slecht voorstaat. Vangstbeperkingen en quota, die de afgelopen jaren van kracht waren, blijken onvoldoende om de kabeljauwstand er weer bovenop te helpen. Volledige sluiting van de vangst is nu nodig, aldus de ICES.

Voor de visserijsector is dit een somber vooruitzicht. Voor de Nederlandse kottervloot zijn vooral platvissoorten als tong en schol van groot belang. De maatregelen die ICES adviseert om de bijvangst op kabeljauw te beperken, kan de vloot ernstig schade toebrengen. De visserijsector is geschrokken van de adviezen van het ICES, aldus het Productschap Vis. Het vindt de voorstellen te voorzichtig en het onderzoek door te veel onzekerheden omgeven. Het productschap pleit voor minder strenge vangstquota.

Volgens ICES moeten de gevraagde maatregelen van kracht blijven totdat de volwassen kabeljauwstand is hersteld.

Europees Commissaris voor de Visserij Franz Fischler maakte vorige week al bekend dat de kabeljauw in de Noordzee op het punt van uitsterven staat. Behalve een aanscherping van de bestaande vangstquota wil Fischler een grondige herziening van het gemeenschappelijke visserijbeleid in de Europese Unie. De EU-commissaris wil de vissersvloot fors inkrimpen, de subsidies voor vernieuwing van de vloot uitbannen en de toegang tot bepaalde wateren drastisch beperken. Frankrijk, Spanje, Ierland, Griekenland, Italië en Portugal, ook wel bekend onder de naam `Club Med', verzetten zich tegen de voorgestelde veranderingen. Voor het eind van het jaar moeten de lidstaten overeenstemming hebben bereikt over eventuele veranderingen van het beleid voor de komende jaren.