'Vangstverbod voor kabeljauw in de Noordzee'

De Noordzee moet worden gesloten voor de vangst van kabeljauw, wegens de dramatische afname daar van deze vissoort. Dit geldt ook voor schelvis en wijting, omdat hierbij de bijvangst voor een belangrijk deel uit kabeljauw bestaat. Voor de vangst op tong en schol, waarin ook kabeljauw als bijvangst wordt gevangen, moeten maatregelen worden genomen.

Pagina 17