Val kabinet 4

De normen en waarden van de calvinist Balkenende zijn door zijn gebrek aan duidelijkheid en daadkracht in de LPF kwestie getransformeerd in stormen en zwaarden. Balkenende heeft zich door het nihilistisch gedrag van de LPF-kliek laten meeslepen in een kabinetsvergadering op 15 oktober die nooit en te nimmer had mogen plaatsvinden. Dit kon gebeuren door gebrek aan morele daadkracht en afwezigheid van medemenselijk gevoel op dit cruciale moment. Van enige schaamte zijnerzijds over dit onvergeeflijke voorval is niets gebleken. Vanaf nu hebben van Balkenendes opvattingen over normen en waarden geen betekenis meer omdat hij zelf in het praktiseren daarvan ernstig tekort is geschoten. Zijn normen en waarden getuigen van een huivering wekkende kilheid en wat rest is pedanterie.

    • Ben Joosten Dodewaard