Uitstel sanering Japanse banken

De al wekenlang met spanning uitgeziene maatregelen om de Japanse banken te saneren zijn vandaag uitgesteld. De Japanse minister Heizo Takenaka zou er op het laatste moment niet in zijn geslaagd om de regerende LDP van de juistheid van zijn voorstellen te overtuigen. Volgens waarnemers betekent dat diens maatregelen te ingrijpend of te slap zijn. Waarschijnlijk is het eerste het geval, zei Hironari Nozaki, bankanalist bij HSBC in Tokio vandaag tegen het Britse persbureau Reuters.

Sinds de Japanse premier Koizumi zijn minister Takenaka van Begroting tevens heeft belast met het ministerschap voor het toezicht op de banken, heeft deze als onafhankelijk bekend staande econoom hoge verwachtingen gewekt op de financiële markten. Takenaka zou een overtuigd voorstander zijn van harde, ingrijpende maatregelen om de banken te dwingen hun reusachtige berg aan oninbare leningen te saneren.

In de afgelopen jaren zijn de banken gewoon doorgegaan met het verstrekken van nieuwe kredieten aan Japanse bedrijven die veelal ten dode zijn opgeschreven. Dat gebeurt vaak onder aanmoediging van politici van de LDP die nauwe banden met deze bedrijven onderhouden en van ministeries die zich verantwoordelijk achten voor het wel en wee van deze bedrijven. En hoewel de banken in de afgelopen tien jaar al een groot bedrag hebben afgeschreven, hebben deze nieuwe kredieten de berg oninbare leningen nog groter doen worden.

Officieel wordt het bedrag geraamd op 52.000 miljard yen (420 miljard euro), maar analisten schatten het feitelijke bedrag hoger. En deze oninbare leningen hangen als een molensteen om de Japanse economie en blokkeren het herstel. Zonder aanvullende maatregelen zou de sanering de economie dieper in de moeilijkheden brengen, en daarom hebben de markten hun hoop gevestigd op Takenaka en premier Koizumi.