Strijd over omhakken van Els Kuijper

Deelgemeente en omwonenden in Rotterdam ruziën over een els die moet wijken voor een benzinestation. Als symbool van falend bestuur is de boom naar PvdA-politica Els Kuijper vernoemd.

Els Kuijper gaat voor de tweede keer vallen. De eerste keer was in maart. Toen verloor de Rotterdamse PvdA-lijsttrekster de verkiezingen van Pim Fortuyn. De tweede keer wordt begin volgend jaar. Dan gaat een naar haar vernoemde boom tegen de vlakte, een els. Tenminste, als een commissie van beroep en bezwaar die de bezwaren tegen het kappen moet beoordelen, met de kap akkoord gaat.

De els staat nu nog temidden van een groepje van precies vijf bomen aan de Gordelweg in Rotterdam-Noord. De bomen moeten plaats maken voor een benzinestation. En zoals dat gaat, liggen deelgemeente en omwonenden daarover al jaren met elkaar in de clinch. Er zijn vergaderingen van het dagelijks bestuur aan gewijd, kritische vragen van deelgemeenteraadsleden over beantwoord, inspraakavonden voor opgezet, bewonersverenigingen hebben de pers gezocht.

Nu, vele jaren nadat de komst van het benzinestation voor het eerst ter sprake kwam, zijn alle vergunningen dan eindelijk verleend. Leken alle vergunningen verleend. Want de deelgemeente heeft een fatale vergissing gemaakt: men telde voor de kapvergunning per ongeluk vier bomen in plaats van vijf.

Op de hoorzitting over de kapvergunning, een maand geleden, boog de deelgemeente ootmoedig het hoofd. Inderdaad, de vergunning was incompleet, ja, er zou een nieuwe worden afgegeven, en ja, ook daarvoor zou weer een termijn van zes weken voor het indienen van bezwaarschriften komen. Elke bewoner moet tegen elk onderdeel kunnen protesteren, luidt intussen bij de deelgemeente de opvatting over deze kwestie.

De omwonenden, die al vergeefse onderzoeken hadden laten doen naar de gevolgen voor milieu, welstand en alternatieve locaties, zagen een laatste kans: de eenzame els als symbool voor politiek falen. Els Kuijper, noemden ze haar daarom, een naam die ook nog verwijst naar het door hen momenteel verfoeide bestuur van de deelgemeente, dat wordt gedomineerd door de sociaal-democraten.

Maar of het zal helpen? Vorige week is de nieuwe kapvergunning afgekomen. ,,In verband met het bouwrijp maken van het terrein voor de realisatie van een benzinestation'', luidt de tekst, verleent de deelgemeente aan de dienst gemeentewerken ,,de vergunning voor het kappen van één els op de Gordelweg''. De vergunning noemt ook een motivatie. ,,De els belemmert, in de toekomst, de doorgang voor tankauto's die het benzinestation bevoorraden.''

Het is dus niet ondenkbaar dat de commissie van beroep en bezwaar met de kap akkoord gaat, temeer daar de gekapte bomen zullen worden vervangen door andere bomen, even verderop. Wel is de komst van het benzinestation dan weer met enkele maanden vertraagd. Wellicht dat Els Kuijper in die tijd nog even gaat kijken. Kuijper, die in een ander deel van de stad woont, heeft de naar haar genoemde boom nog nooit gezien.

    • Gretha Pama