Paus ziet kunst als werktuig voor evangelisatie

Paus Johannes Paulus II ziet kunst als een uiterst belangrijk en beslissend werktuig bij de door hem vurig gewenste nieuwe evangelisatie van de wereld. De kerkvader zei dit afgelopen weekeinde in een bijeenkomst met de Pauselijke commissie voor het cultureel erfgoed van de kerk.

,,De kerk heeft altijd geloofd dat de oneindige schoonheid van God wordt gereflecteerd in de diverse kunstuitdrukkingen die de geest van de mens richting God keren'', zo zei de plaatsvervanger van Christus op aarde. Hij citeerde het tweede Vaticaans Concilie waarin werd geconcludeerd dat kunst de kennis van God en de verkondiging van het evangelie meer toegankelijk maakt voor de mens. Volgens de paus is in een globaliserende wereld het gebruik van kunst bij evangelisatie extra aanbevelenswaardig, omdat de kerkelijke culturele rijkdom een goede voedingsbodem biedt voor uitwisseling en contact tussen diverse culturen. De paus benadrukt dat christelijke kunst pas echt kan worden begrepen wanneer haar esthetische waarde niet wordt losgekoppeld van de religieuze bedoelingen die de artiest en de opdrachtgever met het kunstwerk hadden. Om die reden meent de paus dat godshuizen hun esthetische perfectie pas dan bereiken, wanneer de goddelijke mysteries er in de dienst worden gevierd. ,,Precies tijdens die viering wordt de meest authentieke betekenis van het kunstwerk zichtbaar'', aldus de paus.