Paddestoelen

Zowel Marjoleine de Vos 'Een paddestoel hoort in de pan' (NRC Handelsblad, 28 september) als Gerrit Jan Zwier 'Duivelsgebroed' (NRC Handelsblad, 21 oktober), die beiden artikelen publiceren waarbij zij het publiek aanmoedigen om paddestoelen te gaan plukken, zijn niet op de hoogte van de toegangsregels tot het bos.

Het handboek Natuurmonumenten van 1991 vermeldt onder andere: "Het is niet toegestaan: bloemen of plantedelen (zoals takken of paddestoelen) te beschadigen, te plukken of uit te graven."

Bovendien moeten zij op de wegen en paden blijven.

Anno 2002 dienen wij meer respect voor de natuur op te brengen, die toch al zo schaars is in Nederland.

    • A.L. Moolenkamp