Opknappen

Een zonnige najaarsdag op het Waterlooplein in Amsterdam. Een jonge moeder en haar tienerdochter lopen geïnteresseerd om een oud bureautje heen. Ze strelen het zwaar doorleefde hout en doen de laadjes een paar maal open en dicht. De koopman bekijkt het tafereeltje van een afstand en trekt verveeld wat aan een sigaret. ,,Wat moet het kosten'', vraagt de blonde moeder.

De koopman sloft naar voren en zegt in onvervalst Amsterdams: ,,Ik mot er duizend euro voor hebben.'' Moeder en dochter kijken elkaar veelbetekenend aan. De vrouw zegt resoluut: ,,Dat is veel te veel, er moet zeker voor vijfhonderd euro aan worden opgeknapt.'' De koopman knijpt zijn ogen een beetje dicht, buigt zich naar voren en zegt met luide stem: ,,Nou, aan jouw ook dame!''

    • Willemijn Hiemstra