Nederland gidsland?

PvdA-Kamerlid Timmermans houdt Nederland op de opiniepagina (NRC Handelsblad, 15 oktober) een spiegel voor. Nederland staat buitenspel in Europa, zo luidt zijn conclusie. Een opmerkelijke analyse van een Kamerlid voor de PvdA.

Waar is de tijd gebleven dat deze partij met mijn sympathie een voorhoederol van ons land in de wereld bepleitte? Nederland moest gidsland zijn, zo was ooit gemeengoed in sociaal-democratische kringen. Maar misschien was deze opvatting vooral van toepassing in zaken die de moraal betreffen.

Nu het om handel gaat, moet Nederland een volgende positie innemen. Dat ons land één van de grootste investeerders is in de nieuwe lidstaten, is volgens Timmermans een belangrijk motief om een Alleingang in Europa te vermijden. Tijden veranderen snel, want de VVD, bij uitstek tegenstander van de gidslandrol in het verleden, mede vanwege economische motieven, manifesteert zich nu als de grote motor hierachter, althans binnen Europa. De VVD lijkt niet bang om een eigen positie van ons land in het Europese uitbreidingsdossier in te nemen.

Volgens Timmermans zijn wij teveel op het binnenland `gefixeerd'. In zijn artikel lees ik dat de uitbreiding slechts voordelen kan hebben. Bedreigingen ten gevolge van de uitbreiding zijn er niet volgens schrijver.

Eén vraag in dit verband aan het Kamerlid. Hoe groot schat de heer Timmermans het risico in van een massieve toestroom van arme Oost-Europeanen naar het westen die zich waarschijnlijk zullen vestigen in kwetsbare wijken in de grote steden, die de afgelopen decennia al zo'n forse instroom van nieuwkomers hebben moeten verwerken en waar de problemen, weliswaar binnenlands, nu al nauwelijks meer te beheersen zijn? Ondenkbaar is dit niet en voorboden zijn er al, gezien de honderden Oost-Europeanen die nu illegaal in ons land verblijven. De recente politie-acties in Amsterdam en Den Haag spreken boekdelen.

De heer Timmermans bepleit in zijn artikel een referendum waarin de Nederlandse bevolking zich kan uitspreken over de uitbreiding van de EU.

Zoals bekend, kennen we geen referendum in ons land, dus praktisch kan ik niet veel met dit voorstel. Maar de strekking ervan wil ik graag ondersteunen. Mogelijk worden de komende verkiezingen wel een verkapt referendum voor Europa (als de grote beslissingen dan al niet genomen zijn).

Ik ben alleen niet overtuigd dat een referendum de steun voor de uitbreiding van de EU zou opleveren die de heer Timmermans ervan verwacht.

Kan dit het gevolg zijn van het gefixeerd zijn op het buitenland, waardoor de voeling met wat in belangrijke delen van ons land leeft wat is weggeëbd?

    • den Haag A.L. Moolekamp
    • Gerard L.M. van Egmond