Meerderheid van bevolking sport eens per week

Negen miljoen Nederlanders, bijna zestig procent van de bevolking, doen wekelijks ten minste één of twee keer aan sport, zo is gebleken uit onderzoek. De helft daarvan zelfs vaker en in georganiseerd verband. Daarmee hoort Nederland tot de koplopers in de wereld, aldus R. Kramer, directeur breedtesport van NOC*NSF. ,,Alleen in Scandinavische landen en Duitsland zie je vergelijkbare percentages.'' Dit komt volgens hem voor een belangrijk deel door de structuur die Nederland kent. Hier heerst de cultuur van de sportverenigingen en niet die van de bedrijfsclubs, zoals vroeger in Oost-Europa, of scholen, zoals in de Verenigde Staten Groot-Brittannië.