Geld voor kunstinitiatief

Zestien instellingen die zich bezighouden met onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van de beeldende kunst, krijgen van de Mondriaan Stichting samen 820.000 euro voor activiteiten over het jaar 2003. Dit soort 'kunstenaarsinitiatieven' wordt al sinds 1994 ondersteund, omdat ze op eigen wijze bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunsten. Onder de gehonoreerden zijn Kunsthuis Syb in Beesterzwaag, Worm in Rotterdam, Submarine in Amsterdam en G.A.N.G in Arnhem.