Dopegebruik door recreatieve sporters komt zelden voor

Doping bij amateursporters is in Nederland een probleem van minuscule omvang. Minder dan drie procent gebruikt verboden middelen, zo blijkt uit onderzoek van het W.J.H. Mulier Instituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. Daarentegen slikt 89 procent van de sporters voedingssupplementen of vitaminepreparaten. Het onderzoeksverslag Doping in de breedtesport werd gisteren aangeboden aan demissionair-staatssecretaris Ross-Van Dorp (Sport).

Dat dilettantisme en doping niet samengaan bleek al eerder uit Frans en Amerikaans onderzoek. Het Nederlandse onderzoek, gedaan in opdracht van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) bevestigt dit beeld. De rechtvaardiging van hernieuwd onderzoek lag volgens NeCeDo-directeur R. van Kleij in ,,signalen uit de samenleving''. Bij zijn organisatie kwamen via de Doping Infolijn de nodige vragen van amateurs over doping binnen, terwijl de politiek wilde weten of het dopingprobleem, buiten de professionele sport en de fitnesscentra, ook speelde in de breedtesport.

,,De uitkomsten zijn overeenkomstig de verwachtingen'', aldus Van Kleij. ,,Alleen al om die reden is het onderzoek zinvol geweest. Nu is er aan alle geruchten een eind gemaakt, omdat we weten dat er in de georganiseerde breedtesport nauwelijks sprake is van dopegebruik. Dus is er ook geen reden om het beleid te wijzigen of om een campagne op poten te zetten.''

De kleine groep amateursporters die zo nu en dan zijn toevlucht neemt tot stimulerende middelen moet, zo blijkt uit het onderzoek, vooral gezocht worden onder de krachtsporters en wielrenners. En in geval van de krachtsporters gaat het dan specifiek om de powerlifters.

Slechts in een enkel geval is er sprake van doping in de atletiek en de vecht- en verdedigingssporten, terwijl de omvang van het gebruik bij de teamsporten voetbal en hockey al helemaal verwaarloosbaar is.

Het gebruik van voedingssupplementen en vitaminepreparaten is onder de amateursporters wijd verbreid. Liefst 89 procent van de ondervraagde sporters zegt die middelen te nuttigen als aanvulling op de dagelijkse voeding. Vooral sport- en energiedranken zijn populair.