Democratie

Kruiter en In 't Veld analyseren het wantrouwen tegen politici en zoeken een oplossing in verandering van democratische procedures (NRC Handelsblad, 19 oktober).

Van Mierlo bepleit een commissie uit alle partijen om over verbetering na te denken. Zalm vindt dat overigens overbodig: ,,er is járen over nagedacht''.

Maar zó moeilijk is het toch niet. Als alle politici nu eens:

het partijbelang ondergeschikt maken aan het landsbelang: dáár worden ze voor gekozen, betaald en van medewerkers voorzien;

verantwoording afleggen aan hun kiezers door uitleg over hun mening en hun keuzes;

bereikbaar zijn voor kiezers, bijvoorbeeld doordat alle fracties in de Tweede Kamer elk fractielid belasten met het contact met een bepaalde provincie, regio, of stad;

doen wat ze beloofd hebben en als dat door compromisvorming niet kan, dat uitleggen;

óók in hun vak voldoen aan algemene maatschappelijke normen: niet liegen, geen ideeën gappen, niet belazeren, respect tonen voor anderen (Gerard van Westerloo in deze krant van 19 oktober);

spreken zonder gebruik van het jargon van hun vak. Dan zou er al heel veel verbeteren.

    • J.J. ten Bosch Steenbergen