Bush: Saddam hoeft niet te wijken

President Bush heeft gisteren gesuggereerd dat de door Verenigde Staten nagestreefde machtswisseling in Irak niet per definitie het verdwijnen van Saddam Hussein hoeft te betekenen.

,,Indien hij [Saddam] aan alle voorwaarden van de Verenigde Naties [voor hervatting van de wapeninspecties] zou voldoen, zou dat op zichzelf al aangeven dat het regime is veranderd'', zei Bush gisteren in Washington. Maar Bush liet ook blijken er niet op te rekenen dat Saddam Hussein zijn houding werkelijk zal veranderen. ,,Het vaststaande beleid van onze regering is machtswisseling, want we geloven niet dat hij zal veranderen.''

Dat neemt niet weg, aldus de president, dat de VS ,,nog een keer'' diplomatieke middelen willen aanwenden om Irak tot ontwapening te bewegen. ,,We hebben diplomatieke middelen geprobeerd. We proberen het nog een keer. Ik geloof dat de vrije wereld, als we daartoe besluiten, deze man [Saddam] op vreedzame manier kunnen ontwapenen. Maar als dat niet lukt, hebben we de wil en de wens, net als andere landen, om Saddam te ontwapenen.''

Een woordvoerder van het Witte Huis haaste zich om de indruk weg te nemen dat de president zijn harde opstelling dat Saddam Hussein van het toneel moet verdwijnen enigzins heeft verzacht.

Deze week hebben de VS een nieuw ontwerp voor een VN-resolutie inzake de wapeninspecties in Irak voorgelegd aan Frankrijk, Rusland en China, de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad die zich hebben verzet tegen eerdere, harde Amerikaanse voorstellen. Volgens waarnemers waren Bush' woorden van gisteren vooral bedoeld om Frankrijk, Rusland en China te overtuigen deze keer wel in te stemmen met het Amerikaanse ontwerp, dat de steun heeft van Groot-Brittannië. Details daarover zijn niet openbaar gemaakt.

Volgens een woordvoerder van het minister van Buitenlandse zaken komt de herziene tekst tegemoet aan de bezwaren van de andere landen. Maar de Franse ambassadeur bij de VN, Jean-David Levitte, zei gisteren dat het er niet naar uit ziet dat er snel een resolutie op tafel komt die de instemming heeft van alle leden van de Veiligheidsraad.

De bezwaren van onder andere Frankrijk en Rusland tegen de eerdere Amerikaanse ontwerpteksten spitsen zich toe op het automatisch dreigen met militaire actie indien Irak zich niet plooit naar de door de VN gewenste wapeninspecties. Volgens sommige bronnen wordt in het nieuwste Amerikaanse ontwerp niet langer gesproken over militair ingrijpen, maar over ,,ernstige consequenties'' indien Saddam Hussein de wapeninspecties tegenwerkt. Maar daarmee zou nog niet tegemoet worden gekomen aan de cruciale wens van Frankrijk en Rusland, namelijk dat in de toekomst een nieuwe VN resolutie nodig is voor gewapend optreden indien Irak zou blijven dwarsliggen.